Teckel

teckel‘Chinezen zetten 5.000 special forces in in Syrië ter ondersteuning van Assad.’

Het is een uurtje of half acht op donderdagmorgen. Ik sta voor de kazerne en besluit mijn auto net voorbij de toegangspoort even te parkeren en de radio harder te zetten. Wat gebeurt er?, schiet er door mijn hoofd. Ik heb weinig verstand van China, maar tot enkele momenten geleden was het voor mij het land dat een ‘terracotta leger’ op de been hield. Een indrukwekkend leger, vooral bedoeld om indruk op anderen te maken en zo het land te beschermen tegen buitenlandse dreigingen, maar niet om zich mee te mengen in buitenlandse aangelegenheden.

Om anderen buiten te houden bouwden de Chinese keizers ooit een duizenden kilometers lange muur. De poorten in de muur waren een noodzaak om de handel met zwervende volken en stammen veilig te kunnen stellen. De politiek leek duidelijk, China bemoeit zich niet – in ieder geval niet openlijk – met buitenlandse regimes en ethische kwesties. Als een land over goederen beschikte waar China behoefte aan had dan was er handel mogelijk. Soevereine staten zijn in de ogen van China zelf verantwoordelijk voor hun interne aangelegenheden. Mochten ze daarbij steun nodig hebben, dan is dat hun eigen keuze.

Hoewel de opstelling van China over de soevereiniteit van staten moeilijk los valt te zien van hun eigen interne problematiek waar het Tibet betreft of de kwestie met de (van Turkse afkomst zijnde) Oeigoeren, de politiek was duidelijk. Natuurlijk dreigen de Chinezen als het gaat om Diaoyu- of Senkaru-eilanden in de Oost-Chinese Zee of als de Amerikanen besluiten om wapens te gaan leveren aan Taiwan, maar Taiwan is, in de ogen van China, een interne kwestie en is de verontwaardiging logisch.

Het sturen van 5.000 special forces naar Syrië is in mijn ogen dus nieuws, groot nieuws. Als het een logische vervolgstap is op de trendbreuk die in Mali[i] al zichtbaar werd, waar China 500-600 militairen leverde aan de VN-missie Minusma dan is het een forse stap in geopolitieke ontwikkelingen. Het is een figuurlijke verschuiving van tektonische platen die alleen in de regio al behoorlijk wat stof doet opwaaien.

De Chinezen zullen er niet wakker van gelegen hebben. Ze stellen zo niet alleen hun handelsbelangen veilig, ze laten hiermee ook zien dat ze de Russen steunen in hun keuze en passant geven ze een duidelijk signaal af richting de Amerikanen. Een relatie die, door de opening van een Chinese marinebasis naast Camp Lemonnier in Djibouti en de $1,8 miljard aan wapenleveranties van de VS aan Taiwan, toch al onder toenemende spanning is komen te staan.

De koerswijzigingen in Beijing maken de regio Syrië, Turkije tot een potentieel kruitvat waarvan de lont vlam dreigde te vatten toen er een Russische SU-24 door de Turken – net als China en Rusland een van de machtigste legers ter wereld – werd neergeschoten. De NAVO ging op verzoek van de Turken in spoedberaad. Na afloop verklaarde SG NAVO Stoltenberg solidair te zijn met de Turken, maar gaf hij (waarschijnlijk uit angst voor een tweede Cubacrisis) aan dat de-escalatie van het grootste belang is.

De reactie van de NAVO past in een stramien van niet meer ingrijpen op de grond. Na jarenlange inzet van troepen in eindeloze en mislukte missies likt ze haar wonden. De principes van mensenrechten en democratie verplichten ons tot hulp, maar we zijn blijkbaar niet meer bereid of bij machte om deze ook tegen elke prijs te geven.

De nieuwe strategie die hieruit volgt moet mensen hier laten geloven dat we vanuit de lucht het verschil moeten en kunnen maken. Nederland heeft daarvoor vier F-16’s ingezet, die overigens binnen niet al te lange tijd teruggetrokken moeten worden voor onderhoud. De straaljagers vervullen een belangrijke rol in een conflict dat volgens minister Koenders niet alleen militair kan worden opgelost Hij is geen militair, niet gehinderd door enige kennis van oorlog voeren gaat hij voorbij aan wat elke militair je zal kunnen uitleggen: conflicten worden doctrinair gezien altijd op het land beslist, maar in tegenstelling tot de Chinezen, Russen en de Nederlandse ‘held’ Jitse Akse, zijn wij met grondtroepen niet aanwezig.

De regering laat de hoop op een einde van het conflict oplaaien nu de PvdA ruimte ziet in het volkenrechtelijke mandaat. Nu we de inzet van onze straaljagers hebben uitgebreid naar Syrië, kunnen we immers nog effectiever zijn in de strijd tegen de IS. Ons Nederlandse ego wordt zelfs gestreeld als diezelfde Koenders benadrukt dat wij ook een van de weinige landen zijn die hiertoe in staat zijn. Waar die uitbreiding van het mandaat (buiten de aanslagen in Parijs) nu daadwerkelijk op gebaseerd is, blijft onduidelijk. Zoals ook de gevolgde strategie vooral een stukje politieke retoriek is waarvan we moeten geloven dat het werkt, maar hard bewijs ontbreekt.

Het uitbreiden van het gebied waar we bombarderen, zal geen veranderingen brengen in de strijd tegen de IS, maar dat doet er misschien ook helemaal niet toe. Onze internationale ambities mogen weer groeien nu de NAVO ook in Syrië op ons kan rekenen. Dat de VVD woedend de stekker uit de missie in Mali wil trekken om partijpolitieke redenen en de afgang van onze minister-president voor het Europese parlement, zeggen naar mijn mening veel over ons daadwerkelijk geopolitieke aanzien.

In Nederland is de geopolitieke mening gebaseerd op ethiek, onze exportbelangen en de internationale rechtsorde, maar niet op feiten. Het misplaatste geopolitieke zelfbeeld van onze politici werd onlangs pijnlijk duidelijk toen het militaire ingrijpen van China in Syrië hier in Nederland onopgemerkt in vergelijking met de ontdekking dat Geert Wilders half Duckstad en Kim Holland volgt via een geheim Twitteraccount. Op dezelfde manier negeren de grote buitenlandse mogendheden zoals de VS, Rusland, China, en vele anderen ons. Ze zien een teckel die dapper blaft alsof hij een rottweiler is.

 

 

[i] Zie NRC 3 juli 2013 – China levert VN gevechtstroepen in Mali http://www.nrc.nl/handelsblad/2013/07/03/china-levert-vn-gevechtstroepen-in-mali-1269182

Share and Enjoy !

Shares

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door ExactMetrics