Post vanuit Frankrijk deel II: Pakezel

Lieve Cris, N˚ 02                                                                                     Pontis 23 juli 2019 De opmars van ‘la myrtille’ naar het zuiden over de route Napoleon wordt . …